Kính mời quý khách like fanpage ủng hộ DVMS
DVMS Co., Ltd

Blockchain – Khởi nguồn của một nền kinh tế mới: Chương 7 – Kết luận

Cuốn sách này đã cố gắng chứng minh rằng nhiều khái niệm và tính năng của công nghệ Blockchain có thể mở rộng đến nhiều tình huống khác nhau. Các tính năng này không chỉ áp dụng cho phạm vi tức thời của tiền tệ và thanh toán (Blockchain 1.0) hoặc các hợp đồng, tài sản, và tất cả các giao dịch thị trường tài chính (Blockchain 2.0), mà còn vượt qua các phân đoạn khác nhau như chính phủ, y tế, khoa học, học tập, xuất bản, phát triển kinh tế, nghệ thuật và văn hoá (Blockchain 3.0), và thậm chí còn rộng hơn, cho phép sự phát triển của con người ở quy mô lớn hơn gấp bội.

Blockchain – Khởi nguồn của một nền kinh tế mới: Chương 7 – Kết luận

Công nghệ Blockchain có thể là sự bổ sung khá hoàn chỉnh trong một không gian tiềm năng cho thế giới tương lai bao gồm cả các mô hình tập trung và phân cấp. Giống như bất kỳ công nghệ mới nào, Blockchain là một ý tưởng đột phá ban đầu và theo thời gian nó có thể thúc đẩy sự phát triển của một hệ sinh thái lớn hơn theo cả cách cũ và sự cải tiến mới.

Một số ví dụ trong lịch sử là sự ra đời của đài phát thanh (radio) trong thực tế đã dẫn đến tăng doanh số bán hàng kỷ lục, và những thiết bị đọc sách điện tử như Kindle đã làm gia tăng doanh số bán sách. Bây giờ, chúng ta nhận được tin tức từ tờ New York Times, blog, Twitter cũng như không gian các feed cá nhân.

Chúng ta sử dụng phương tiện truyền thông từ cả các công ty giải trí lớn và YouTube. Do đó, theo thời gian, công nghệ Blockchain có thể tồn tại trong một hệ sinh thái lớn hơn, với cả các mô hình tập trung và phân cấp.

Có thể có một bộ sưu tập lớn của cả hai loại tiền tệ pháp định và tiền điện tử tồn tại cạnh bên nhau. Trong cuốn sách Denationalization of Money, nhà kinh tế học Friedrich Hayek đã hình dung các loại tiền tệ bổ sung cạnh tranh nhau để đạt được sự chú ý của người tiêu dùng.

Ông đã thấy nhiều loại tiền tệ ở mức độ của các tổ chức tài chính, nhưng vì mọi người bây giờ đều có các kênh thông tin riêng của họ thông qua blog, tài khoản Twitter, kênh YouTube và Instagram, như vậy cũng có thể có nhiều loại tiền điện tử, ở mức cá nhân hay các nhóm lợi ích đặc biệt và các cộng đồng.

Mỗi loại tiền tệ này có thể tồn tại trong nền kinh tế địa phương của nó, có liên quan đầy đủ và có giá trị đối với việc trao đổi giá trị và hoạt động kinh tế trong bối cảnh địa phương đó, chẳng hạn như đồng tiền cộng đồng Let’s Talk Bitcoin, Tatianacoin của nhạc sĩ, hoặc đồng xu cộng đồng trong thị trường nông dân địa phương của bạn, phòng thí nghiệm tự thiết kế, hay học khu.

Các token địa phương có thể sẽ luôn luôn được dễ dàng chuyển đổi ra nhiều đồng tiền điện tử có tính lỏng và tiền tệ pháp định. Đó là tính đa dạng và phong phú của công nghệ Blockchain. Công nghệ Blockchain có thể cho phép tính đa dạng tiền tệ dưới dạng nhiều loại tiền tệ tiềm năng bên cạnh nhau, được hình thành với mức chi tiết hơn so với tiền tệ pháp định, mỗi loại được sử dụng trong các tình huống cụ thể.

Tác động tổng thể có thể là thúc đẩy tư duy về sự phong phú, trái ngược với sự khan hiếm đối với khái niệm tiền, đặc biệt là khi cùng với các sáng kiến Thu nhập cơ bản được bảo đảm (GBI) bao gồm các nhu cầu sống còn cơ bản cho tất cả các cá nhân, và do đó kích hoạt một tập trung nhận thức cao hơn.

Tiền tệ có thể được khái niệm lại trong phạm vi các dạng hoạt động được cho phép trong một cộng đồng, trái ngược lại với việc chỉ là một phương tiện để thu thập và lưu giữ giá trị.

Blockchain là công nghệ thông tin

Có lẽ phần lớn tập trung, Blockchain là một công nghệ thông tin. Nhưng công nghệ Blockchain cũng là rất nhiều những thứ khác. Blockchain phân cấp là một mô hình điện toán cách mạng mới.

Blockchain là lớp kinh tế gắn trên Web chưa từng có. Blockchain là cơ chế phối hợp, chương trình theo dõi phần thưởng theo phân phối dòng riêng, tín dụng, bằng chứng và bồi thường, nhằm khuyến khích sự tham gia không tín nhiệm của bất kỳ nhân tố thông minh nào trong bất kỳ sự hợp tác nào. Blockchain “là một mạng lưới tín nhiệm phân quyền.”

Blockchain là sự đa dạng của các loại tiền tệ cá nhân bổ sung khác nhau của Hayek, trong đó có thể có nhiều tiền tệ như Twitter và blog, tất cả đều hữu ích và được chấp nhận trong các bối cảnh địa phương của chính nó và nơi mà phát hành Communitycoin có thể cải thiện sự gắn kết và hiện thực hoá của bất kỳ nhóm nào. Blockchain là một nơi hội tụ đám mây cho các tổ chức xuyên quốc gia.

Blockchain là một phương tiện để cung cấp các dịch vụ quản trị phân cấp được cá nhân hóa, tài trợ cho việc học tập và tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế. Blockchain là một công cụ có thể chứng minh sự tồn tại và nội dung chính xác của bất kỳ tài liệu hoặc tài sản kỹ thuật số nào tại một thời điểm cụ thể.

Blockchain là sự tích hợp và tự động hoá tương tác giữa con người/máy móc và hệ thống thanh toán máy-máy (M2M) và Internet của vạn vật (IoT) cho nền kinh tế máy móc. Các Blockchain và tiền điện tử là một cơ chế thanh toán và cho phép, hỗ trợ hệ thống kế toán cho truyền thông M2M.

Blockchain là một sổ cái công khai, phân cấp trên toàn thế giới về đăng ký, thừa nhận và chuyển giao tất cả các tài sản và các tương tác xã hội, một ngân hàng hồ sơ công cộng của một xã hội, một cơ chế tổ chức để tạo thuận lợi cho sự tiến bộ của con người ở quy mô lớn, theo các cách chưa từng được tưởng tượng ra trước đây.

Blockchain là công nghệ và hệ thống có thể cho phép sự điều phối trên quy mô dân số 7 tỷ dân – 7 tỷ nhân tố trí tuệ toàn cầu. Blockchain là một mô hình thống nhất ở quy mô, và có thể là cơ chế chúng ta đã chờ đợi để có thể mở ra một kỷ nguyên của trí tuệ máy tính thông minh thân thiện.

Blockchain AI (Blockchain trí tuệ nhân tạo): Đồng thuận là cơ chế thúc đẩy AI “thân thiện”

Một mối quan tâm hướng đến tương lai nhưng quan trọng trong tương lai chung của công nghệ, là những cách khác nhau trong đó AI trí tuệ nhân tạo có thể nổi lên và đảm bảo như thế nào để tạo ra một mối quan hệ “thân thiện” hoặc rộng mở với con người.

Có một khái niệm về một điểm đặc biệt về công nghệ, một thời khắc khi máy móc thông minh có thể thay thế trí thông minh của con người. Tuy nhiên, những người trong lĩnh vực này đã không đưa ra bất kỳ loại kế hoạch mạnh mẽ nào cho thấy những tác động của AI thân thiện, và nhiều người vẫn hoài nghi về khả năng này.

Công nghệ Blockchain có thể là một kết nối hữu ích của con người và máy móc trong một thế giới của hoạt động máy tự động đang gia tăng thông qua các Dapp, DAO, và DAC mà cuối cùng có thể dẫn đến AI. Đặc biệt, sự đồng thuận như một cơ chế có thể góp phần mang lại và thực hiện AI thân thiện.

Không gian tiềm năng lớn cho trí thông minh

Nhìn về tương lai lâu dài, có thể có một khoảng không gian tiềm năng lớn của trí tuệ bao gồm con người, con người được nâng cao, các hình thức khác nhau của con người/máy lai, các bản tải lên các tệp tư duy kỹ thuật số và các dạng trí tuệ nhân tạo khác nhau như các bộ não mô phỏng và các thuật toán học máy tiên tiến.

Blockchain như là một công nghệ thông tin có thể giúp sự chuyển biến trong tương lai thành một thế giới với nhiều loại máy tính, con người, và trí tuệ lai trở nên dễ dàng hơn. Những trí tuệ này sẽ không hoạt động riêng lẻ, mà sẽ được kết nối với các mạng truyền thông.

Để đạt được mục đích này, trí tuệ số sẽ muốn tiến hành một số giao dịch nhất định qua mạng, rất nhiều trong số đó có thể được quản lý bởi Blockchain và các cơ chế đồng thuận khác.

Chỉ những AI thân thiện mới có thể thực hiện các giao dịch của họ

Một trong những lợi ích không được dự liệu trước của các mô hình đồng thuận có thể là, họ có thể thực thi AI thân thiện, nghĩa là những người chơi hợp tác, có đạo đức, thích hợp trong một xã hội.

Trong các mạng tín nhiệm phân tán, uy tín của một nhân tố (nơi chính các nhân tố vẫn là ẩn danh) có thể là một yếu tố quan trọng trong việc xác định liệu các giao dịch của ông ta sẽ được thực hiện hay không, sao cho người chơi độc hại không thể thực hiện hoặc nhận được xác nhận giao dịch của họ trên mạng.

Bất kỳ giao dịch quan trọng nào liên quan đến việc truy cập và sử dụng tài nguyên có thể sẽ đòi hỏi sự nhất chí bởi các mô hình đồng thuận. Vì vậy, cách mà AI thân thiện có thể được thực thi là nếu những nhân tố xấu muốn tham gia vào hệ thống để truy cập vào tài nguyên, để làm vậy, họ cần phải giống như các nhân tố tốt.

Các nhân tố xấu phải giống với các nhân tố tốt đủ về uy tín và hành vi, để chúng trở nên không thể phân biệt được với các nhân tố tốt, bởi vì cả hai đều hoạt động tốt. Một ví dụ liên quan là những kẻ mắc chứng Rối loạn nhân cách chống đối xã hội trong xã hội thực tế, chúng thường rất trong sạch, vì chúng buộc phải có hành vi bình thường, tốt đẹp thông qua cơ cấu và động cơ của xã hội.

Tất nhiên, có nhiều phản đối ẩn bên dưới đối với ý tưởng rằng cấu trúc Blockchain có thể thực hiện AI thân thiện: các nhân tố xấu có thể xây dựng các mạng thông minh riêng của chúng để truy cập tài nguyên, chúng có thể hành xử “hai mang” trong khi giành được sự tín nhiệm,…

Điều này không làm thay đổi trọng yếu của công nghệ Blockchain là một hệ thống kiểm soát và cân bằng, khuyến khích và tạo ra một số loại hành vi nhất định trong khi cố gắng hạn chế những cái khác.

Ý tưởng là tạo ra các hệ thống Dao cạo của Occam, rất hữu ích trong việc đưa ra các lợi ích mà nó trả tiền cho việc chơi tốt, để giải pháp tốt nhất nhập cuộc theo cách đơn giản nhất. Sự khuyến khích người chơi tốt đã được định sẵn vào hệ thống.

Một số hoạt động mạng quan trọng mà bất kỳ trí tuệ kỹ thuật số nào muốn thực hiện là truy cập, xác thực và thừa nhận, và giao dịch kinh tế an toàn. Một cách hiệu quả, bất kỳ giao dịch mạng nào, mà bất kỳ nhân tố thông minh nào quan tâm đến việc thực hiện các mục tiêu của mình, sẽ yêu cầu một số hình thức truy cập hoặc xác thực được ký kết đồng thuận, không thể đạt được nếu nhân tố đó không tốt, tức là nhân tố đó phải có uy tín, danh tiếng trên mạng. Đây là cách AI thân thiện có thể được thực hiện trong một mô hình Blockchain dựa trên sự đồng thuận.

Sự biện hộ hợp đồng thông minh đại diện cho trí tuệ số

Công nghệ Blockchain và các mô hình đồng thuận không chỉ có thể được sử dụng tiềm năng để có được hành vi AI thân thiện, mà chức năng này cũng có thể được sử dụng theo cách khác xung quanh.

Ví dụ, nếu bạn là AI hoặc tập tin tư duy kỹ thuật số được con người người tải lên, các hợp đồng thông minh có thể là “người biện hộ” trong tương lai để xác nhận chi tiết về sự tồn tại và thời gian chạy trong môi trường của bạn.

Một vấn đề tồn tại lâu dài trong AI là nếu bạn là một trí tuệ số, làm thế nào bạn có thể xác nhận được môi trường thực tế của bạn- rằng bạn vẫn tồn tại, rằng bạn được sao lưu đầy đủ, rằng thực sự bạn đang chạy và dưới những điều kiện nào?

Ví dụ, bạn muốn chắc chắn rằng trung tâm dữ liệu của bạn đã không tống bạn vào máy tính dựa trên DOS cũ, hoặc xóa bạn, hoặc đi đến phá sản. Các hợp đồng thông minh trên Blockchain chính là dạng “người biện hộ” bên thứ ba phổ quát trong khung thời gian tương lai có thể được sử dụng để xác minh và thực hành kiểm soát các thông số vật lý của thực tế, về sự tồn tại của bạn như là một trí thông minh số. Cách nó có thể làm việc là bạn sẽ phát hành hợp đồng thông minh trên Blockchain để định kỳ xác nhận các thông số thời gian chạy của bạn và bản sao lưu phân cấp.

Các hợp đồng thông minh cho phép bạn thiết lập “người biện hộ tương lai”, một loại dịch vụ mới có thể có nhiều cách sử dụng liên quan, ngay cả trong ý nghĩa thực tế hiện nay về việc thực thi những quyền cũ hơn.

Trong tương lai xa hơn, trong các xã hội tiên tiến của hàng tỷ trí tuệ số hiện đại đang sống và lớn lên trong các hệ thống mạng thông minh, cần phải có những hệ quản trị cơ sở dữ liệu tinh vi, các trọng tài thông tin được truy cập bằng các hợp đồng thông minh Blockchain hay một số các cơ chế khác.

Mô hình kinh doanh có thể là “hệ quản trị cơ sở dữ liệu như là một dịch vụ, nền tảng, hoặc thậm chí là một lợi ích chung.” Wikipedia trong tương lai có thể là một dịch vụ quản trị cơ sở dữ liệu dựa trên Blockchain để tìm ra tiêu chuẩn hiện tại về xử lý, lưu trữ và bảo mật tệp tư duy số, cho rằng những tiêu chuẩn này có thể sẽ tiến bộ theo thời gian. “Bạn đang chạy trên chuẩn hiện tại, Windows 36”, “người biện hộ” hợp đồng thông minh của bạn có thể thông báo cho bạn.

Các loại cơ chế – các dịch vụ quản trị cơ sở dữ liệu năng động có thể truy cập bằng các hợp đồng thông minh trên các Blockchain công cộng phổ biến – có thể giúp tạo ra một hệ thống kiểm soát và cân bằng, trong đó trí tuệ số hoặc các thực thể không có cơ thể khác có thể cảm thấy thoải mái không chỉ trong sự sống còn của chúng, mà còn trong sự phát triển trong tương lai.

Sự đồng thuận của Blockchain làm tăng độ phân giải thông tin của vũ trụ

Cuối cùng, có nhiều cơ hội để khám phá rộng rãi hơn ý tưởng của Blockchain như là một công nghệ thông tin, bao gồm những gì mô hình đồng thuận như là một tính năng cốt lõi có thể có ý nghĩa và cho phép. Một câu hỏi quan trọng là thông tin có được nhờ sự đồng thuận là gì; rằng, tính chất và lợi ích của nó so với các loại thông tin khác là gì?

Thông tin có được sự đồng thuận có phải là một loại hoặc hình thức thông tin khác hay không? Một cách để nhận thức về thực tại và thế giới cũng là các luồng thông tin. Công nghệ Blockchain giúp đưa ra rằng có ít nhất ba cấp thông tin khác nhau. Cấp một là dữ liệu câm, không được tăng cường, không được điều chỉnh cho phù hợp.

Cấp hai có thể là dữ liệu khuyến khích xã hội, các yếu tố dữ liệu được làm phong phú thêm bởi sự khuyến khích mạng lưới mạng xã hội được tạo ra bởi mô hình Internet đã được nối mạng. Chất lượng thông tin dày đặc hơn bởi vì nó đã được khuyến khích bởi các bên trong xã hội.

Giờ là cấp ba: dữ liệu được xác nhận bởi sự đồng thuận Blockchain, mức độ khuyến khích cao nhất của dữ liệu dựa trên độ tin cậy và chất lượng nhóm hỗ trợ đồng thuận. Không chỉ các khuyến nghị của các bên, mà một cấu trúc chính thức của các nhân tố thông minh sẽ hình thành sự đồng thuận về chất lượng và tính chính xác của dữ liệu này.

Do đó, công nghệ Blockchain tạo ra một tầng thông tin thứ ba có nguồn gốc từ đồng thuận, đó là mức độ phân giải cao hơn ở chỗ, nó được điều tiết chặt chẽ hơn với các trọng tài chất lượng và đồng thời mang tính toàn cầu hơn, bình đẳng hơn và chảy tự do hơn. Blockchain như là một công nghệ thông tin cung cấp sự điều tiết độ phân giải cao về chất lượng, tính xác thực và nguồn gốc của thông tin.

Dữ liệu đồng thuận là dữ liệu đi kèm với sự xác nhận chất lượng của đám đông, một sự phê chuẩn chính thức, sự bỏ phiếu của một người dân đại diện cho chất lượng, tính chính xác và giá trị thực của dữ liệu, trong sự hiện thân hiện tại của nó được thực hiện bởi một cơ chế khai thác tự động liền mạch. Các câu hỏi lớn hơn là “Xã hội có thể làm gì với loại chất lượng dữ liệu này?”

Hoặc thực tế hơn, “Xã hội có thể làm gì với loại cơ chế rộng rãi cho xác nhận chất lượng dữ liệu này?” Suy nghĩ về những lợi ích của thông tin thu được từ sự đồng thuận chỉ giúp nhấn mạnh rằng công nghệ Blockchain có thể chính xác là loại yếu tố cơ sở hạ tầng cốt lõi, cũng như cơ chế xác nhận và thừa nhận thông tin có thể mở rộng cần thiết, để tăng cường tiến bộ của con người và mở rộng thành một xã hội toàn cầu và cuối cùng là xã hội ngoài hành tinh.

Tầm nhìn cuối cùng là, rằng vũ trụ là thông tin, nơi mà các vector của sự tiến bộ đồng nghĩa với sự chuyển tiếp sang các luồng thông tin có độ phân giải cao hơn. Thông tin có thể được bảo tồn, nhưng mật độ của nó là không.

Thậm chí ngoài việc nhận thức được công nghệ Blockchain như là một yếu tố hạ tầng cơ bản để mở rộng quy mô của tiến bộ con người trong tương lai, cuối cùng nó có thể là một công cụ để gia tăng độ phân giải thông tin của vũ trụ.

 

Có thể bạn chưa biết:

DVMS chuyên:
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ Blockchain, mạng xã hội,...
- Tư vấn ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng, tư vấn ứng dụng vận tải thông minh, thực tế ảo, game mobile,...
- Tư vấn các hệ thống theo mô hình kinh tế chia sẻ như Uber, Grab, ứng dụng giúp việc,...
- Xây dựng các giải pháp quản lý vận tải, quản lý xe công vụ, quản lý xe doanh nghiệp, phần mềm và ứng dụng logistics, kho vận, vé xe điện tử,...
- Tư vấn và xây dựng mạng xã hội, tư vấn giải pháp CNTT cho doanh nghiệp, startup,...

Vì sao chọn DVMS?
- DVMS nắm vững nhiều công nghệ phần mềm, mạng và viễn thông. Như Payment gateway, SMS gateway, GIS, VOIP, iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, cloud computing,…
- DVMS có kinh nghiệm triển khai các hệ thống trên các nền tảng điện toán đám mây nổi tiếng như Google, Amazon, Microsoft,…
- DVMS có kinh nghiệm thực tế tư vấn, xây dựng, triển khai, chuyển giao, gia công các giải pháp phần mềm cho khách hàng Việt Nam, USA, Singapore, Germany, France, các tập đoàn của nước ngoài tại Việt Nam,…

Quý khách xem Hồ sơ năng lực của DVMS tại đây >>

Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo giá tại đây >>

Có thể bạn quan tâm:

Quản lý thu chi kinh doanh, tài chính cá nhân,... trên điện thoại và máy tính bảng.

Đầy đủ tính năng cần thiết và dễ dàng sử dụng. Dùng miễn phí nhưng an toàn tuyệt đối!

Quản lý thu chi kinh doanh.
Quản lý thu chi bán hàng online.
Quản lý thu chi cửa hàng.
Quản lý vay nợ, trả nợ.
Quản lý thanh khoản hợp đồng.
Quản lý tài chính cá nhân.
Quản lý tài chính hộ gia đình.
Quản lý tài khoản tiền mặt, tài khoản ngân hàng.
An toàn, không sợ bị lộ dữ liệu tài chính.
Dễ dàng thao tác mọi lúc mọi nơi.

* Ứng dụng của chúng tôi hoàn toàn miễn phí, chạy offline, trên ứng dụng chỉ có banner quảng cáo nhỏ của Google. Chúng tôi không thu thập dữ liệu người dùng, không cài cắm các phần mềm độc hại, không gây tốn pin,...

Cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng cho điện thoại và máy tính bảng Android TẠI ĐÂY >>

hoặc qua QRCODE sau:

quản lý thu chi trên smartphone android

Cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng qua file APK, tải file tại đây >>


Cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng cho iOS (iPhone và iPad) TẠI ĐẬY >>

 ios qrcode

 Xem hướng dẫn chi tiết từng tính năng tại phần Hướng dẫn >>

 

 

Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ bài, bạn đã cùng DVMS chia sẻ những điều hữu ích

Chuyển đổi số, Kinh tế số

© Copyright DVMS Co., Ltd. All Rights Reserved.