DVMS Co., Ltd

Chuyện ngoài phố

Dưới đây là minh họa thị trường máy tính bảng vào cuối năm 2013, những số liệu này cho thấy Apple là nhà cung cấp hàng đầu, Samsung vị trí thứ hai, và Android là nền tảng hàng đầu, vượt qua iOS.

nhận viết app

Vào năm 2017, IDC dự báo Windows của Microsoft sẽ nắm giữ khoảng 10% thị trường hệ điều hành máy tính bảng và i Android dẫn đầu với 59% và iOS ở vị trí thứ hai chiếm 31%.

Page 1 of 33

ứng dụng quản lý vận tải thông minh

ứng dụng quản lý đội xe, điều tài thông minh

Phần mềm, ứng dụng thông minh dành cho quản lý xe doanh nghiệp, điều xe đi công tác,...

SGO Giải pháp thông minh cho các công ty vận chuyển, logistics thuê ngoài

fintech

banking mobile apps

insurtech

medical tech, health care mobile apps

© Copyright DVMS Co., Ltd. All Rights Reserved.