DVMS Co., Ltd

Thế hệ số TV

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh ; Uber Giúp việc, uber dịch vụ tại nhà ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế ; Bác sĩ gia đình, y tế tại nhà ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng, Fintech ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối ; Tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ Blockchain ; Tư vấn, xây dựng, chuyển giao mạng xã hội ; Dịch vụ dữ liệu, Big data ; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác

Xem Thế Hệ Số TV tại đây >>

ứng dụng quản lý vận tải thông minh

ứng dụng quản lý đội xe, điều tài thông minh

Phần mềm, ứng dụng thông minh dành cho quản lý xe doanh nghiệp, điều xe đi công tác,...

SGO Giải pháp thông minh cho các công ty vận chuyển, logistics thuê ngoài

fintech

banking mobile apps

insurtech

medical tech, health care mobile apps

Chuyển đổi số, Kinh tế số