DVMS Co., Ltd

Blockchain Solutions & Blockchain Services TV

Doanh nghiệp của quý vị đang muốn ứng dụng #Blockchain nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Chưa tìm được đơn vị tư vấn và triển khai đảm bảo đúng nhu cầu, chuyên nghiệp, an toàn,...?

Hãy liện hệ ngay với chúng tôi!
Website: http://blockchain.dvms.com.vn/blockchain-solution.html

Fanpage: https://www.facebook.com/BlockchainSolutions.BlockchainServices

Xem Blockchain TV tại đây >>

ứng dụng quản lý vận tải thông minh

ứng dụng quản lý đội xe, điều tài thông minh

Phần mềm, ứng dụng thông minh dành cho quản lý xe doanh nghiệp, điều xe đi công tác,...

SGO Giải pháp thông minh cho các công ty vận chuyển, logistics thuê ngoài

fintech

banking mobile apps

insurtech

medical tech, health care mobile apps

Thế hệ số

Chuyển đổi số, Kinh tế số